«Αναζητώντας τον Ιδανικό εαυτό»

Συνέντευξη στον Γ. Μουργή με αφορμή την 2η διημερίδα ψυχοθεραπευτών Gestalt στο Ναύπλιο με θέμα «Αναζητώντας τον Ιδανικό εαυτό»

Η Gestalt είναι μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, πείτε μας δυο λόγια, τι είναι Gestalt, τι είναι η προσέγγιση;

Συνεχίστε την ανάγνωση του “«Αναζητώντας τον Ιδανικό εαυτό»”